නිවහන Baby Names ළදරු නාම පුවත් පොරොන්දම් දුවට නමක් Baby Names Duwata හඳහන හඳහන් ළදරු නාම  ළදරු නම් තැබීම ලදරු නාම බබාට නමක් බබාලට නම් Sinhala Baby Names සිංහල ළදරු නාම නැකත් Baby Names Sri Lanka ලදරු නම් තැබීම නාම බිලිදු නාම Sri Lankan Baby Names රාහු කාලය today රාහු කාලය අද රාහු කාලය හෙට දිනපතා රාහු කාලය රාහු කාළය රාහු කාලය Baby Names Sinhala සිංහල බිලිදු නාම සිහින පලාඵල සිහින සිහින පලාපල Babata Namak නමට සුබ අකුරු හුනු පලාපල උපන් වෙලාවට බබාට නමක් Babata Namak Sinhala Baby Names බබාට ලස්සන නමක් චාරිත්‍ර බබාට නමක් සිංහල Babata Lassana Namak සුබ නිමිති Baby Names Twins ළදරු නම් අසුබ නිමිති බිළිදු නාම Baby Names Girl Boy මංගල-සේවය බබාට නමක් Baby Names Sinhala Baby Names Babata Namak Sinhala Baby Names Babata Namak Duwata Sinhala Baby Names Babata Namak Puthata Sinhala Baby Names Babata Lassana Namak Baby Names Babata Namak Sinhala Duwata Puthata Porondam Galapima Sinhala Sri Lanka Purahada mangala sewaya yojana free online marriage proposals sri lanka marriage proposals sri lanka sinhala tamil muslim online free babata namak sinhala duwata puthata girl boy babata namak sinhala duwata puthata girl boy purahada mindada liyathabara mangala sewaya yojana sri lanka
නිවහන (Home) ළදරු නාම Baby Names පුවත් (Articles) පොරොන්දම් ගැලපීම Baby Names Duwata දුවට නමක් කේන්දරය හඳහන් පරික්ෂාව සිංහල ළදරු නාම Sinhala Baby Names නැකත් (මුහුර්ථ) ලදරු නම් තැබීම නාම Baby Names Sri Lanka ළදරු නාමකරණය බිළිඳු නාම ළදරු නම් ලදරු-නාම ලදරු නම් Sri Lankan Baby Names බිලිදු නාම දවසේ රාහු කාලය හෙට රාහු කාලය අද දවසේ රාහු කාළය රාහු කාලය සහ මරු සිටින දිශාව සිංහල බිළිදු නාම Baby Names Sinhala සුබ සිහින සිහින වල තේරුම නමට සුබ අකුරු Babata Namak හූනු පලාපල Babata Namak උපන් වෙලාවට බබාට නමක් බබාට ලස්සන නමක් Sinhala Baby Names බබාට ලස්සන නමක් Babata Lassana Namak චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර ළදරු නම් Baby Names Twins පෙරමඟ සුබ නිමිති Baby Names Girl Boy බිළිදු නාම පෙරමඟ අසුබ නිමිති බබාට නමක් Baby Names Sinhala මංගල සේවය Baby Names Babata Namak Sinhala Sinhala Baby Names Baby Names Babata Namak Baby Names Sinhala Babata Namak Baby Names Babata Namak Duwata Puthata

rahu kalaya. රාහු කාලය 2023. rahu kalaya 2023. ada dina rahu kalaya. rahu kalaya today. today rahu kalaya 2023. dawase rahu kalaya 2023. ada dina rahu kalaya. රාහු කාලය 2023. rahu kalaya tomorrow. tomorrow rahu kalaya. ada dawase suba welawa. rahu kalaya sri lanka. rahu kalaya sinhala. 2023 rahu kalaya. rahu kalaya 2024. රාහු කාලය 2024. 2024 rahu kalaya 2025. get rahu time. rahu kalaya today sri lanka. rahukalaya. daily rahu kalaya. gishan.net rahu kalaya 2024. rahu time. දිනපතා රාහු කාලය. අද දවසේ රාහු කාලය. අද රාහු කාලය. සතියේ රාහු කාලය. rahu kalaya 2024 today රාහු කාලය ada dina heta tomorrow sri lanka. dawase sathiye 2023 suba welawan time subha asuba dishawa dasawa. ada dawase maru sitina disawa today අද දවසේ මරු සිටින දිශාව. සුබ මුහුර්ථ අසුභ කාළය සතියේ සුබ දවස් දිනපතා වසරේ සුභ හෝරාව 2024 2025. මරු සිටින දිශාව. අද සුබ වෙලාව. අද දවසේ සුබ වේලාව. දවසේ සුබ හෝරාව. මරු සිටින දිසාව. හෙට රාහු කාලය. අසුබ කාලය. සුබ වර්ණය. සතියේ රාහු කාලය. රාහු කාලය දිනපතා. රාහු දශාව. රාහු හෝරාව. ගුලික කාලය. රාහු කාළය රාහු කාලය අද. රාහු කාලය හෙට. අද දින රාහු කාලය. හෙට රාහු කාලය. rahu dasawa. uk rahu time. melbourne rahu time. standard clock. 2024 rahu time. current rahu time. get acurated rahu time. rahukalam. rahu kalam today. rahu kaalam 2024. rahukaalam. sihina palapala සිහින පලාපල dreams meaning sinhala heena hina dakima.

අශුභ අසුබ කාලය කාළය දිශාව මරු හෙට රාහු වර්ණය ශුභ සිටින සුබ හෝරාව අද rahu kalaya ada heta tomorrow daily weekly

rahu kaal. today rahu kaal. today rahu time. rahu times. Rahu Kalam on every day of a Week. Rahu Kaal Timing. Today's Rahu Kalam Timings. Get daily most accurate Rahu Kalaya. Poison Time Today. poison time. today poison time. rahu time for any day. rahu time foa any place. rahukaalam. රාහු කාලය. අද දින රාහු කාලය. අද රාහු කාලය. සුබ වෙලාව. sදවසේ සුබ වෙලාව. හෙට රාහු කාලය. රාහු කාළය. දවසේ රාහු කාලය. මරු සිටින දිශාව. අද දවසේ මරු සිටින දිශාව. අසුබ කාලය. සතියේ රාහු කාලය. දිනපතා රාහු කාලය. daily rahukaalam.


සූර්ය උදාව (Sunrise Time) - පෙ.ව. 06:39 (AM)

රාහු කාලය උදා වීමට (Rahu Time starts in)

සූර්ය බැසීම (Sunset Time) - ප.ව. 08:41 (PM)

දිවා රාහු කාලය - Day time Rahu Kalaya
පෙ.ව 10:09 (AM) - පෙ.ව 11:54 (AM)

රාහු කාලය උදා වීමට (Rahu Time starts in)

පැය (hrs)
මිනිත්තු (mins)
තත්පර (sec)
රාත්‍රී රාහු කාලය - Night time Rahu Kalaya
පෙ.ව 12:09 (AM) - පෙ.ව 01:54 (AM)

දිනය (අනිවාර්‍යයි) | Date (Mandatory)

-
-

වෙලාව (අනිවාර්‍යය නොවේ) | Time (Optional)

 : 
:

ස්ථානය (අනිවාර්‍යයි) | Location (Mandatory)

සූර්ය උදාව (Sunrise Time) - පෙ.ව. : 06:39 AM

සූර්ය බැසීම (Sunset Time) - ප.ව. : 08:41 PM

සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය කටයුතු සඳහා Ashburn, United States සම්මත වේලාව 05:47:52 am

United States standard clock for all astrological needs is 05:47:52 am

කාල අධිකය සමග Ashburn, United States හි භාවිතා කරන ඔරලෝසු වේලාව 05:47:52 am

The clock looks in United States according to daylight saving is 05:47:52 am

හෙට දින අසුබ කාලය (Tomorrow Rahu Kalaya)
2024 ක්වූ ජුලි මස 14 වන රිවි දින (ඉරිදා) Ashburn, United States දිවා රාහු කාලය ප.ව. 06:54 සිට ප.ව. 08:39 දක්වා සහ රාත්‍රී රාහු කාලය පෙ.ව 08:54 සිට පෙ.ව 10:39 දක්වා
Sunday, 14-July-2024, United States and rahu kalaya (inauspicious period) will be in effect for day time from 06:54 PM to 08:39 PM and night time from 08:54 AM to 10:39 AM

Rahu Time is called by various names such as Rahu Kalaya, Rahu Kaal, Rahu Kalam, Bad Time, Rahukalaya, Rahu Kal, Rahukalam, Raahu Kaalam, Inauspicious Timesand also Daily Rahu Kalaya. Generally today, daily or weekly Rahu Time (Rahukaalam) is considered the most inauspicious period of the day. As the name suggests, every day there is one small period of approx. one and a half hours that are said to be ruled by Rahu and hence considered bad for any important work or new initiative. According to some belief, work started in the Rahu time period doesn't give good results and indicates the only failure. The usage of Rahu time is more popular in the Southern part of India and also Sri Lanka. Since the planet Rahu is considered as a malefic planet, its time is also considered inauspicious, individuals usually do not undertake any auspicious or important work during this time period. It is believed to yield negative results, lack of success, or could even suffer postponement.

One thing which should be kept in mind is that Rahukalam is inauspicious for starting new things, like purchasing a house, commencing construction, new journey (be it long or short distance), marriage ceremonies, moving into a new house, going to an interview, start a new enterprise or sign up any new documents of it. The tasks that have already started during the auspicious time can continue during Rahu time. Similarly, routine tasks that were started during an auspicious time can always be continued during it. For instance, if a task or journey is started before daily Rahu Time (Rahu Kaal / Rahu Kalam / Rahukaalam / Inauspicious time / Daily Rahu Time) it can go on during the Rahu time and be completed within or after the period without any apprehensions.

Generally, people use rough calculation for Rahu time taking 6:00 am as Sunrise, though the correct way is to calculate daily rahu kalaya (Rahu Kaal) from Sunrise and hence it changes slightly each day. Rahu time also changes for each city as the Sunrise differs from city to city and we, Sri Panchayudha Astrology Service mentioned above is accurate Rahu time calculated for your City. As per Astrology, the demon is responsible for swallowing the sun that causes eclipses. Rahu is shown with a human head that has a serpent’s body and is seated in a chariot that is drawn by eight black horses. The other name of Rahu is Bhayanaka, and it is considered one among the nine planets in astrology, that too a maleficent one. While every other planet has one day of the week dedicated to it, one and a half hours (1.5 hrs) of every day is dedicated to Rahu, and this period is called Rahukaalam today.

The time period for each segment is calculated by taking the total time between sunrise and sunset, at a given place, and then dividing the final number by 8 and generally this dark time period is believed to last for 90 minutes every day. On Monday Rahu Kaal falls on the 2nd period, Saturday on the 3rd period, Friday on the 4th period, Wednesday on the 5th period, Thursday on the 6th period, Tuesday on the 7th period and Sunday on the 8th period. According to some Rahu times on Tuesday, Friday and Sunday have more malefic effects than those of other weekdays. By default within entire Sri Lanka this Rahu Kalaya App showing above times based on Colombo (Sri Lanka) considering north latitude 6.93° and east longitude 79.86°. In addition, Good Direction (Suba Disawa), Bad Direction (Maru Sitina Disawa), Best Colour (Subha Warnaya) as well as auspicious times (Nakath, Muhurtha) are also available through this service.

සාමාන්‍ය ව්‍යවහාරයට අනුව අද දවසේ රාහු කාලය හෝ සතියේ දිනපතා රාහු කාලය යනු විශ්වයේ අයහපත් කිරණ ඒකීභූත වන අවස්‌ථාවක්‌ හැටියටය. අප ජීවත්වන පෘථිවිය හා චන්ද්‍රයා ද සූර්යයා වටා භ්‍රමණය වන විට, දල වශයෙන් ගත් කල ජ්‍යොතිෂ්ශාස්ත්‍රයට අනුව සූර්යයාගේ කිරණ යම් කැපී යන අවස්‌ථාවක්‌ ඇති අතර එහි එක්‌ තැනක්‌ කේතු බවත්, අනිත් පැත්ත රාහු වේ. දල වශයෙන් විනාඩි 90 ක කාලයක්‌ පුරාවට පවතින මෙම කාලය තුළදී අප පෘථිවිය කරා පතිත වන්නේ අයහපත් වූ කිරණ බව ජ්‍යොතිෂ්‍ය පොත පතෙහි ග්‍රන්ථාරූඪ කර ඇත. රාහු කාළය පවතින වේලාව තුළ කරන වැඩ සාර්ථක නොවන්නේ එම අයහපත් කිරණ නිසා යෑයි ද සෘෂිවරු පවසා තිබේ. එම කාලය තුළ වැඩක්‌ කළොත්, ප්‍රශ්න, ගැටලු, බාධා, අවහිරකම් සිදු වී අනතුරු පවා සිදු වන්නට වැඩි අවකාශයක් පවතී. විශ්වයේ පවතින අහිතකර කිරණ රාහු කාලයට අයත් වේලාව තුළ ඒකරාශීව පවතින බැවින් ඒ කාලය තුළ යහපත් කිසිවක්‌ නොකළ යුතු බවද දෛවඥයෝ පවසා ඇත. සමහර අවස්ථාවන්හිදී කේන්දරයේ ග්‍රහ සංයෝග වල බල පරාක්‍රමයන්ට අනුව පූරුවේ වාසනාවකට එම කාළය තුල කරන්නා වූ කටයුත්තක් සාර්ථක වියහැකි නමුත් සමස්ථයක් වශයෙන් වැඩි ප්‍රවණතාවය වන්නේ එම කාලය තුළ වැදගත් සුබ කාර්යයක් කිරීමට යාමෙන් අවහිරතාවයක්, බාධාවක්‌ හෝ අනතුරක් සිදුවන්නට ඇති අවස්ථාවන් උදා වීමයි.

රාහු චක්‍රයෙ මූලික පදනම වන්නේ ප්‍රහරක කාලයයි. දිනකට ප්‍රහකර කාල 08 ක් ඇති අතර දෛනික පැය 24 අටකට බෙදා ලැබෙන පැය 03 ක් එම ප්‍රහරක කාලයට අයත් වෙයි. මෙම කාලය නැවත දෙකට බදීෙමෙන් මිනිත්තු 90 ක කාලය අර්ධ ප්‍රහරක කාලය වන අතර මෙම පළමු පැය 1 1/2 ක කාලය දිනය අදිපතිට හිමිවන අතර දිනය අධිපතිට අනුව පිළිවෙළට අනෙක් ග්‍රහයන්ට ඉතිරි කාලය හිමිවෙයි. එහිදී රාහුගේ ගමන පසුපසට සිදුවන අතර දවස තුළ රාහු දිශා 04 න් 04 ට පැන යයි. එය රාහු පිම්ම ලෙස අර්ථකතනය කර ඇති අතර ප්‍රහරක කාලය ගණනය කරනු ලබන්නේ දිනයේ ඉර උදාවේ සිට පසු දින ඉර උදාව දක්වා වේ. රාහු පිම්මට අනුව සඳුදා දින පළමු අර්ධ ප්‍රහරක කාලයේ රාහු උතුරු දිසාවේ සිටීයි. රාහුට පිටුපස දිසා 04 ක් පනින බැවින් සඳුදා දින උදේ 07.30 ත් 9.00 ත් අතර රාහු නිරිත දිශාවට වැඩිම බලයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක වේ.

උදාහරණයක් වශයෙන් සඳුදා උදේ 6 සිට උදෑසන 07.30 තෙක් සඳු ග්‍රහයාට හිමි අර්ධ ප්‍රහරක කාලය උදා වන අතර දෙවන අර්ධ ප්‍රහරක කාලය කුජට අයිතියි. මෙලෙස පිළිවෙලට දිනයට අධිපතියන්ට අනුව බුධ, ගුරු, කිවි, ශනි, රවි ආදී ලෙස ගෙවී නැවත නැවත එය චක්‍රීයව අනෙක් දින ඉර උදාව තෙක් දිනෙන් දින සිදු වෙයි. ඉහත රාහු පිම්මට අනුව සඳුදා දින පළමු අර්ධ ප්‍රහරක කාලයේ රාහු උතුරු දිසාවේ සිටීයි. රාහු කාලය යනු වෙන් ගණනය කරනුයේ අදාල දිනයේ ඉර උදාවේ සිට ඉදිරි දිනයේ ඉර උදාව දක්වා වන අතර ඉර උදාව සිට සවස ඉර බැසීම දක්වා වන කාලය බෙදා රාහු කාලයට එක් කිරීමෙන් නොවේ. ගණනය කිරීමේ පහසුව තකා හිරු උදාව උදෑසන 6 ලෙස සලකා සිදු කලද සාමාන්‍යයෙන් සූර්යා උදා වන්නේ එක් එක් ප්‍දේශයන්ට විවිධ වූ වේලාවන් තුලදීය. ඒ අනුව ඉහතින් දක්වා ඇත්තේ සමස්ථ ශ්‍රී ලංකාවේදී කොළඹ අග නගරය පදනම් කර උතුරු අක්ෂාංශ 6.93° ට සහ නැගෙනහිර දේශාංශ 79.86° ට අදාල මධ්‍ය ලක්ෂයට ඒ ඒ දිනයන්හිදී සිදුවන්නා වූ සූර්ය උදාව අනුව ශ්‍රී පංචායුධ ජ්‍යොතිෂ සේවා විසින් ගණනය කරන්නා වූ සජීවී රාහු කාළය වන අතර සුබ වෙලාව හෝ වේලාවන් (ශුභ මුහුර්ථ) ගණනය කිරීමේදී මෙම නරක කාල සීමාව අත් හැරීමෙන් කාර්ය සිද්ධිය හෙවත් සුබ කටයුතු වල සඵලතාවය ඉහල යන බවට අතීතයේ සිට විශ්වාසයක් පවතී. මීට අමතරව සුබ දිශාව (Good Direction), මරු සිටින දිශාව (Bad Direction. Maru Sitina Disawa), සුබ වර්ණය (Best Colour) මෙන්ම සුබ නැකත් ආදියද මෙම සේවාව ඔස්සේ ලබා ගත හැක.

2024 kalaya රාහු කාලය 2023 2023 2024 2025 aaj ka kaal ada dawasa dawase dina rahukalaya today sinhala sri lanka bad time best daily davase suba welawa get dishawa great times for your good jobs hata heta how can i benefit from please remember kalam is calculated inauspicious gulika kala or yamaganda auspicious period hora kaladasava kaladasawa maru sitina disawa dishava nakath raahu kal kab hai all days and yamagandam astrosage atlanta august austin bangalore bela bhopal bhubaneswar bikaner boulder calculator calendar chakra chandigarh chart chicago choghadiya colombo dallas day wise dehradun delhi drik panchang dubai durga puja edinburgh edison nj edmonton effects in hindi everyday fairfax va tomorrow fremont ca friday mumbai usa germany ghaziabad goa gorakhpur gurgaon guruwar guwahati hamilton haridwar me mein hong kong houston hyderabad auckland new zealand california english jersey nyc qatar india jabalpur jaipur jalandhar jalgaon jammu jamshedpur sihina palapala සිහින පලාපල dreams meaning sinhala heena hina dakima
jodhpur samay bataen tak ke upay kitne baje kolkata kya hota list london ontario los angeles lucknow astrocamp ludhiana mangalwar mantra mauritius karna chahiye meaning monday nagpur nashik next week noida november now october of on saturday thursday wednesday panchangam patna perth phoenix portland prokerala pune quora raigarh raipur rajkot ranchi ravivar remedies rohtak san diego francisco jose seattle stamford sunnyvale zirakpur zurich queenstown uae ujjain uk una vadodara vancouver varanasi vela vichar virar vrindavan weekdays weekly what to do white plains wiki yesterday february abingdon timings tx bahrain bangkok benefits boston brownsville cary nc chennai deepam at home denver detroit stotram easy tamil endral enna florida the fort lauderdale glasgow gulikai herndon hk hours hubli york indianapolis jamnagar january johannesburg july 2020 31 june kannada kansas city karnataka kerala kochi kollam kuwait leicester lemon livermore louisville ky telugu sihina palapala සිහින පලාපල dreams meaning sinhala heena hina dakima
johannesburg july 2020 31 june kannada kansas city karnataka kerala kochi kollam kuwait leicester lemon livermore louisville ky telugu michigan milwaukee minneapolis mnemonic nalla neram naperville ny nz sunday tuesday orlando philadelphia plano pleasanton pooja raleigh redmond richmond rkc sydney tampa this riyadh udaipur udupi vasai vedic astrology victoria vilakku virginia visakhapatnam vizianagaram washington dc 1 2019 december litha september accurate adelaide app april australia brisbane hiru japan melbourne toronto lagna palapala march may minisilu mississaga kalaya. kalaya.com kalaya.lk rahukaal rahukaalam rahukalam sath dinata sathiye shuba dawas ankaya dasawa horawa nakatha warnaya subha today's today us kaalaya you not happens if baby born kuligai kaalam mahadasha should we which belongs god control who killed www. අද දවසේ අභිජිත් මුහුර්තය කාල හෝරාව රාහුු දිනපතා මරු සිටින දිශාව මේ සතියේ download අගහරුවාදා ඉරිදා බදාදා බ්‍රහස්පතින්දා බ්රහස්පතින්දා යනු වඩාත් නැවැරදි සදුදා සිකුරාදා හෙට කාළය ලිත ශුභ මුහුර්ථ වර්ණය දින හතට සත් දිනට දිසාව සුබ වෙලාව සුභ වේලාව
1 2019 2020 2024 2023 2023 2024 2025 31 aaj abingdon accurate ada adelaide all and angeles ankaya app april astrocamp astrology astrosage at atlanta auckland august auspicious austin australia baby bad bahrain baje bangalore bangkok bataen bela belongs benefit benefits best bhopal bhubaneswar bikaner born boston boulder brisbane brownsville ca calculated calculator calendar california can cary chahiye chakra chandigarh chart chennai chicago choghadiya city colombo control daily dallas dasawa davase dawas dawasa dawase day days dc december deepam dehradun delhi denver detroit diego dina dinata disawa dishava dishawa do download drik dubai durga easy edinburgh edison edmonton effects endral english enna everyday fairfax february florida for fort francisco fremont friday from germany get ghaziabad glasgow goa god good gorakhpur great gulika gulikai gurgaon guruwar guwahati hai hamilton happens haridwar hata herndon heta hindi hiru hk home hong hora horawa gishan.net kala horawa
hota hours houston how hubli hyderabad i if in inauspicious india indianapolis is jabalpur jaipur jalandhar jalgaon jammu jamnagar jamshedpur january japan jersey jobs jodhpur johannesburg jose july june ka kaal kaalam kaalaya kab kal kala kaladasava kaladasawa kalam kalaya kalaya. kalaya.com kalaya.lk kannada kansas karna karnataka ke kerala killed kitne kochi kolkata kollam kong kuligai kuwait ky kya lagna lanka lauderdale leicester lemon list litha livermore london los louisville lucknow ludhiana mahadasha mangalwar mantra march maru mauritius may me meaning mein melbourne michigan milwaukee minisilu minneapolis mississaga mnemonic monday mumbai nagpur nakath nakatha nalla naperville nashik nc neram new next nj noida not november now ny nyc nz october of on ontario or orlando palapala panchang panchangam patna period perth philadelphia phoenix plains plano pleasanton please pooja portland prokerala puja pune qatar queenstown quora raahu rahukaal rahukaalam gishan.net kala horawa
philadelphia phoenix plains plano pleasanton please pooja portland prokerala puja pune qatar queenstown quora raahu raigarh raipur rajkot raleigh ranchi ravivar redmond remedies remember richmond riyadh rkc rohtak samay san sath sathiye saturday seattle september should shuba sinhala sitina sri stamford stotram suba subha sunday sunnyvale sydney tak tamil tampa telugu the this thursday time times timings to today today's tomorrow toronto tuesday tx uae udaipur udupi ujjain uk una upay us usa va vadodara vancouver varanasi vasai vedic vela vichar victoria vilakku virar virginia visakhapatnam vizianagaram vrindavan warnaya washington we wednesday week weekdays weekly welawa what which white who wiki wise www. yamaganda yamagandam yesterday york you your zealand zirakpur zurich gishan.net අගහරුවාදා අද අභිජිත් ඉරිදා කාල කාලය කාළය දවසේ දින දිනට දිනපතා දිශාව දිසාව නැවැරදි බදාදා බ්රහස්පතින්දා බ්‍රහස්පතින්දා මරු මුහුර්තය මුහුර්ථ මේ යනු රාහු රාහුු ලිත වඩාත් වර්ණය වෙලාව වේලාව ශුභ සත් සතියේ සදුදා සිකුරාදා සිටින සුබ සුභ හතට හෙට හෝරාව 2023 ada dina heta daily lanka dawase 2023 welawan asuba dishawa asubha disawa nakath dawas muhurtha muhurta වෙලාවන් වේලාවන් අසුබ නැකත් අසුභ දවස් 2024 kala horawa

rahu kalaya today sri lanka Daily Rahu kalaya today weekly kalam kaal. rahu kalaya today sri lanka period ada disawa dina tomorrow calculator. get suba dishawa maru sitina disawa horawa welawa app. Ada dina Rahukalaya sath dinata maru sitina Dawase Suba Welawa. Subha Horawa Today Rahu Best Time. maru new sitina dawase sathiye shuba. dawas Great times for your good jobs Direction. දවසේ රාහුු කාලය මරු සිටින දිශාව සත් දිනට මරු සිටින දිසාව ශුභ වර්ණය. සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් සහ සුබ මුහුර්ථ. සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව. Rahu kalaya today daily weekly kalam. daily rahu time kaal period ada disawa dina. tomorrow calculator get suba dishawa. maru sitina dishawa horawa welawa app Ada dina. Rahukalaya sath dinata maru sitina Dawase Suba Welawa. dawas Great times for your good jobs Direction dishava. දවසේ රාහුු කාලය මරු සිටින දිශාව සත් දිනට මරු සිටින දිසාව ශුභ වර්ණය. සියලුම ජ්‍යොතිෂ්‍ය නැකත් සහ සුබ මුහුර්ථ සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සම්මත වේලාව. 12 16 1st 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030. සුබ අසුබ කාළය මරු සිටින දිශාව ශුභ වර්ණය. අශුභ හෝරාව මුහුර්ථය app. rahu kalaya today රාහු කාලය daily time ada dawase dina weekly tomorrow maru sitina disawa. get suba dishawa subha welawa nakath good bad best direction. rahu kalaya today. ada rahu kalaya. dawase rahu kalaya. ada dina rahu kalaya. rahu time 2024. today rahu kalaya. tomorrow rahu kalaya. rahu time today. get rahu time. rahu kalaya today sri lanka. real rahu time. rahu kalaya sinhala. rahu kalaya australia. get real rahu time. rahu. rahu dasawa. uk rahu time. melbourne rahu time. standard clock. 2023 rahu time. current rahu time. get acurated rahu time. rahukalam. rahu kalam today. india rahu time. Yamagandam time toronto time rahu kaal in new delhi today rahu kaal. today rahu kaal. today rahu time. Rahu Kalam on every day of a Week. Rahu Kaal Timing. Today's Rahu Kalam Timings. Get daily most accurate Rahu Kalaya. Poison Time Today. poison time. today poison time. rahu time for any day. rahu time foa any place. rahukaalam. රාහු කාලය. අද දින රාහු කාලය. අද රාහු කාලය. සුබ වෙලාව. sදවසේ සුබ වෙලාව. හෙට රාහු කාලය. රාහු කාළය. දවසේ රාහු කාලය. මරු සිටින දිශාව. අද දවසේ මරු සිටින දිශාව. අසුබ කාලය. rahu kalaya today රාහු කාලය daily time ada dawase. dina weekly tomorrow maru sitina disawa get suba. dishawa subha welawa nakath good bad. best direction raahu period sri lanka standard horawa. calculator kalam on every day of a week. accurate most inauspicious times timing kaal kaalam rahukaal. rahukalam today's timings poison සුබ. අසුබ කාළය මරු සිටින දිශාව ශුභ. වර්ණය අශුභ හෝරාව මුහුර්ථය 2024 2023 2023 2024 2025. sunday monday tuesday wednesday thursday friday satureday rahu kalaya tomorrow. rahu kalaya tomorrow. ada rahu kalaya ada dina. ada rahu kalaya. 2024 rahu kalaya. 2024 රාහු කාලය. 2024 රාහු කාලය. 2023 rahu kalaya. 2023 රාහු කාලය. 2024 rahu kalaya. 2024 රාහු කාලය. 2025 rahu kalaya. 2025 රාහු කාලය, aaj ka rahu kaal. bad time. best time. daily rahu kalaya. daily rahukalaya. davase rahu. get suba dishawa. hata rahu kalaya. heta rahukalaya. rahu kalaya all days. rahu kalaya ada. rahu kalaya app. rahu kalaya daily. rahu kalaya heta. rahu kalaya hiru.

රාහු කාලය 2023. 2023 sri lanka 2023 july 2023 august 2023 september sunday friday. 2023 september gold fm sri lanka today 2023 july 2023. august 2023 september sunday friday september gold fm wednesday 2023 yesterday. sri lanka 2023 july 2023. august 2023 september 2024 september 2025 2026 october. 2023 today රාහු කාලය ada dina heta daily tomorrow sri lanka sinhala dawase sathiye gishan.net 2023 suba welawan time subha asuba dishawa asubha maru sitina disawa. අද දවසේ මරු සිටින දිශාව දිසාව හෙට සුභ අසුබ අසුභ කාළය සතියේ දවස් දිනපතා වසරේ හෝරාව kala horawa 2024 2025.

By clicking any above buttons you are agreeing to our terms of use and privacy policy including use of cookies and receive newsletters, account updates and offers sent by porondam.lk